Tjenester

Roxel Infra AS er en totalteknisk leverandør av veg- og tunnelprosjekter.

Våre leveranser strekker seg fra enkeltprodukter til komplette systemleveranser med hovedfokus på integrerte totalløsninger.

Vi har siden 2016 opparbeidet oss en bred kompetanse innen alle systemer som i dag benyttes i slike installasjoner. Dette inkluderer følgende:

  • Prosjektledelse og logistikk
  • Elektrotavler og beregninger
  • Tunnel lyssetting, effektbelysning, stemningsbelysning og selvfølgelig nødbelysning
  • Grafiske LED skilt i alle varianter, både som vegtrafikkskilt og informasjonsskilt
  • God kjennskap i SRO (Styring, regulering og overvåkning)
  • Varmedetekterende systemer
  • AID (Automatic Incident Detection), med både radar og kamera
  • Installasjon i tunnel og tavlerom

Roxel Infra bruker samarbeidspartnere hvor dette er nødvendig, hvor slike partnere inngår i våre integrerte prosjektteam.

Vei og Tunnel
Veivedlikehold
Ladestasjoner

Smarte samfunn
Skilt


ROX-BOX