Ryfylketunnelen – Ryfast

 • 11 tekniske bygg
 • 6 pumpestasjoner med egne tekniske bygg
 • Montering av 94 ventilatorer
 • Levering og montering av LED-lys i tunnel
 • 500 kilometer lavspentkabel
 • 28 kilometer strålekabel for nødnett og radio
 • 80 kilometer fiberkabel
 • 230 skap til nødstasjoner
 • 100 radarer for hendelsesdeteksjon, samt 250 kameraer
 • 300 automatikkskap for skilt
 • 1000 kjørefeltsignal, 13 bommer, fullgrafiske fartsskilt og opplysningsskilt

Kunde: Statens Vegvesen