Bjarkøyforbindelsene

Elektro & SRO Bjarkøyforbindelsene – Undersjøisk veitunnel, Kvernsund på 3,2 km, og 4 Sandsøybroer som utgjør veiforbindelsen mellom Grytøya, Bjarkøy og Sandsøya (FV8670 og FV7800).

Totalt var prosjektet på 33,2 mill, ble gjennomført i 2018, og overlevert 15 desember 2018.