Prosjekter

Ryfylketunnelen – Ryfast

 • 11 tekniske bygg
 • 6 pumpestasjonar med eigne tekniske bygg
 • Montering av 94 ventilatorar
 • Levering og montering av LED-lys i tunnel
 • 500 kilometer lågspentkabel
 • 28 kilometer strålekabel for nødnett og radio
 • 80 kilometer fiberkabel
 • 230 skap til nødstasjonar
 • 100 radarar for hendelsesdeteksjon, samt 250 kamera
 • 300 automatikkskap for skilt
 • 1000 køyrefeltsignal, 13 bommar, fullgrafiske fartsskilt og opplysningsskilt
Video fra https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ryfast/Video
Video fra https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ryfast/Video

Kunde: Statens vegvesen

Tunnelprosjekt Færøyene


Roxel Infra avd. Færøyene er godt i gang på den første av to tunneler som skal bygges på Færøyene. Først ut er E8 Eysturoytunnel, så S14 Sandoytunnel.

Roxel jobber sammen med et lokalt firma på Færøyene, El-Service. Byggherre er P/F Eystur -og Sandoytunelar og hovedentreprenør NCC. Vår kontrakt er tiltransportert NCC.

S14 – Sandoytunnelen vil strekke seg fra Traoardalur til Skopun og Sandur. Tunnelen har en lengde på 10,9 km og skal etter planen stå ferdig i 2023.

E8 – Eysturoytunnelen vil forkorte reiseavstanden fra Torshavn til Runavik/ Strendur fra 55 km til 17 km. Tunnelen har en lengde på 11,24 km og skal stå ferdig i 2020.

På videoen under (hentet fra www.estunlar.fo) kan dere se en illustrasjon av Sandoytunnelen.  

Kunde: EST Færøyene

E134 Haukeli-Vågslid-Svandalsflona Tunneloppgradering

Haukelitunnelen, Vågslidtunnelen og Svandalsflona skredoverbygg skal totalrenoveres. Roxel Infra har fått oppdraget fra Bertelsen & Garpestad med å levere alt elektroteknisk utstyr i tunnelene som totalt har en lengde på nær 8 km. Alt av elektrisk utstyr skal erstattes og nye vifter skal installeres i Haukelitunnelen. Det skal bygges nye tekniske rom og et venterom for kolonnekjøring om vinteren i begge ender av Haukelitunnelen samt en rømningsvei midtveis. Arbeidet skal i hovedsak pågå i perioden juni-oktober 2020, 21 og 22.

Kunde:  Bertelsen & Garpestad

E69 Skarvbergtunnelen – Skredsikringsprosjekt

E69 skal bygges om for å fjerne et rasfarlig parti på vegen til Nordkapp og få en ny tunnel som tilfredsstiller dagens krav. Prosjektet omfatter en strekning på 6800 meter.

Prosjektet består av ny tunnel med tilhørende vei på hver side av denne. Tunnelens lengde er på 3470 meter og Roxel Infra skal levere alt av elektrisk utstyr i tunnel og teknisk bygg inkludert 24 vifter.

På hver side av tunnelen skal det bygges nye veier som tilpasses eksisterende E69. På sørsiden av tunnelen ca. 500 meter med ny vei og på nordsiden ca. 2820 meter med ny vei. Rundt 1200 meter av denne bygges i uberørt terreng i Skarvbergdalen, her skal Roxel Infra levere og installere gatelys og skilt.

Roxel sitt installasjonsarbeid starter opp etter planen i september 2020 og skal være ferdig juli 2021 med testing til september 2021.

Video hentet fra Statens Vegvesen; https://www.vegvesen.no/Europaveg/e69skarvbergtunnel

Kunde:  Skanska

Fv. 6312 Berfjorden – Skredsikringsprosjekt


Prosjekt Berfjorden er et skredsikringsprosjekt som går fra Måvika til Ramsvika i Roan kommune.

Prosjektet består av 1,1 km vei i dagsone og to tunneler. Måviktunnelen (920m) og Berfjordtunnelen (670m) består av to tekniske bygg i tunnel og en radiohytte i dagsonen. Ca. 380 kjøretøy passerer strekningen hvert døgn.

Roxel Infra er godt i gang med arbeid i tekniske bygg i begge tunneler og har startet med kabeltrekking samt lysmontasje i Berfjordtunnelen.

Tunnelen åpnes for trafikk i oktober 2020.

Kunde: Implenia

Fv. 37 Tinnsjøtunnelene – Nye portaler

Tunnelene på Tinnsjøvegen skal bli tryggere, derfor blir portalene i den sydlige enden på begge tunnelene forlenget med tjue meter for å beskytte mot snø og is som faller ned. Arbeidet pågår sommeren 2020 og Roxel Infra skal installere ny belysning og ventilasjon.

Kunde:  Sønstegård

E39 Auglendshøyden – Ny sykkeltunnel

Auglendstunnelen ligger på E39 like sør for Stavanger. Her bygges sykkelstamveien som inkluderer en ny sykkeltunnel som i perioder skal benyttes under rehabilitering av de to hovedtunnelene. Den 380 meter lange sykkeltunnelen vil gå parallelt med Auglendstunnelen i Stavanger, og rehabilitering av det sørgående løpet i Auglendstunnelen er inkludert i sykkeltunnelprosjektet. Roxel Infra er tildelt oppdraget med elektroarbeid i sørgående løp samt temporær belysning i sykkeltunnelen.

Kunde:  Statens Vegvesen

Horda- og Kviturtunnelene – Oppgradering

Disse to tunnelene skal brannsikres og bergoverflater skal renskes og sikres. Roxel Infra skal levere ny belysning i heng, samt temporær belysning mens oppgraderingene pågår. Hordatunnelen skal også inkludere ny styring for kolonneskilter.

Kunde:  BS Graveservice

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann