Heidi Johnsen er ansatt som ny driftsleder i Roxel Tekniske, region Nord

Heidi Johnsen er ansatt som ny driftsleder i Roxel Tekniske, region Nord

Fra Tromsø Havn til Roxel Tekniske

– Roxelkonsernet er et foregangsselskap i omstilling og flink til å se muligheter. I løpet av få år har de snudd hovedinntektskilden fra oljebransjen til bygg og anlegg, industri, samferdsel og satser nå også innen havbruk. Denne reisen er noe som inspirerer meg og jeg vil være med på fortsettelsen. Da jeg fikk muligheten til å bli driftsleder for region Nord i Roxel Tekniske måtte jeg gripe den, forteller Heidi.

Heidi kommer nå fra Tromsø Havn hvor hun har arbeidet med marked, prosjekt, kommunikasjon og ledelse de siste 8 årene. Hun har bred erfaring innenfor flere bransjer og områder. Heidi er utdannet siviløkonom med vekt på marked og ledelse.

-Vi gleder oss til å få Heidi med på laget. Hun har god kjennskap til næringslivet i Nord og investeringsprosjekter i landsdelen de kommende årene. Hennes kompetanse og kvaliteter vil bli svært nyttig for oss framover, sier daglig leder i Roxel Tekniske Gaute Bergeland.

Attraktiv arbeidsplass 

Roxel Tekniske region Nord har sikret seg flere oppdrag i Tromsø og Lofoten. Selskapet har totalt 150 ansatte og 50 av disse jobber i Nord. Organisasjonen kjennetegnes av tverrfaglig oppgaveløsning og fleksibel bruk av de ansattes kompetanse.

– Jeg anser Roxel Tekniske som en attraktiv arbeidsplass som utnytter teknologien og kompetansen til å skape nye muligheter. Jeg gleder meg til å være med på å videreutvikle Roxel Tekniske i Nord og til å bli kjente med dyktige kollegaer, avslutter Heidi.


Comments are closed.