“Safe Scandinavia” har startet opp Oseberg-kontrakten

“Safe Scandinavia” har startet opp Oseberg-kontrakten

(Bilde hentet fra Petro.no. Foto: Prosafe)

Roxel HVAC har levert alt ventilasjonsrelatert utstyr til oppgraderingen av riggen, som ventilasjons kanaler, brannspjeld, vifter, sensorer, styringspaneler etc. All styring og overvåking av ventilasjonsanlegget er via styringspaneler fra Roxel Products, der Roxel Solutions har gjort programmeringen. Roxel Solutions har i tillegg levert Mud Control System (MCS) sammen med Westcon Power & Automation.
Roxel Solutions har bidratt helt fra design av anlegget til sluttprodukt. Samarbeidet med Westcon Power & Automation er en suksesshistorie. Dette systemet styrer og kontrollerer alt fra miksing av Mud til pumping av høytrykk over til Oseberg Øst. Systemet er integrert mot DrillView om bord på Oseberg Øst, slik at borepersonell ombord på Oseberg styrer utstyr om bord på Safe Scandinavia.

I tillegg til utstyrsleveransen for HVAC har Roxel HVAC hatt ansvaret for engineering, oppfølging av installasjon, innregulering av anlegget og overlevering til kunden Prosafe. Vi har også bistått Prosafe med commissioning systemet. I den eksisterende boligmodulen har Roxel HVAC utføring rensing og utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg.

På det meste har Roxel HVAC hatt 15 personer i sving på Westcon Yard.
Der det har vært mulig har Roxel HVAC hatt fokus på å bruke lokale samarbeidspartnere.

http://petro.no/safe-scandinavia-har-startet-opp-oseberg-kontrakten/37011


Comments are closed.