Roxel er prekvalifisert til å levere anbud til Ryfast, Ryfylketunnelen.

Roxel er prekvalifisert til å levere anbud til Ryfast, Ryfylketunnelen.


Comments are closed.