Vi tilbyr og utfører totalleveranser

Vi tilbyr og utfører totalleveranser og enkeltleveranser innen alle tekniske fag til næringsbygg og offentlige bygg.

Våre medarbeidere har lang erfaring og innehar stor kompetanse på prosjekter innenfor dette markedsområde. Vår fokus er kvalitet og gjennomføringsevne som resulterer i høy kundetilfredshet.


Våre løsninger:

Prosjektering

Roxel utfører alle typer prosjekteringstjenester for elektro & automasjon og kan ta et prosjekt fra konsept-engineering hele veien gjennom til anskaffelse, konstruksjon, installasjon, igangkjøring og drift. Resultatet er en komplett nøkkelferdig installasjonsløsning.

Vi har lang erfaring i bransjen og kan tilby å være en rådgivende og utførende part for slike prosjekter.

Energiøkonomisering

De aller fleste næringsbygg kan redusere sitt forbruk med mellom 20% og 35% med begrensede investeringer.

Roxel arbeider med å finne de beste løsningene med tanke på energibesparende tiltak.
Vi bistår med rådgivning, prosjektering og leveranse av små og større systemer med tanke på ENØK.

De mest utslagsgivende energikostnadene er vanligvis oppvarming av rom. For å kunne redusere energikostnadene er derfor planlegging, prosjektering og tidsstyring av energiforbruk viktig.

Krav og spesifikasjoner fra myndigheter og offentlige instanser er under stadig utvikling innen miljø og energibesparende tiltak. Det kan derfor være fornuftig å rådføre seg med profesjonelle aktører i en tidlig fase av prosjektet.

Adgangskontroll

Adgangskontroll er fellesbetegnelse for automatiserte systemer som har som formål å kontrollere persontilgang til avgrensede områder.

Dette fungerer vanligvis ved at personen som skal ha adgang til et område autentiserer seg, normalt ved å benytte et adgangskort mot en kortleser og taster en personlig kode (PIN). Gyldig autentisering gir tilgang, normalt ved å låse opp, åpne døren, porten eller bommen og personen slipper inn i området.

Vanlige bruksområder for adgangskontroll er flyplasser, sykehus, militære installasjoner, havneterminaler, kontorbygg, næringsbygg, industribygg og hoteller.

Adgangskontroll benyttes ikke bare til vanlige dører, men også til rotasjonsporter, bommer, porter, heiser og sluser.

Innbrudd- og alarmsystem

De fleste adgangskontrollsystemer kan også benyttes som system for innbruddsalarm. I tillegg til overvåking av adgangskontrollerte dører kan frittstående sensorer monteres perifert. Dette kan f.eks. være infrarøde følere, glassbrudd-detektorer, trafikksløyfer, magnetkontakter, osv. Enkelte systemer inneholder også SCADA-funksjonalitet som gjør at styring av f.eks. varme, ventilasjon og kjøling kan integreres i samme system.

Overvåking/CCTV

Overvåking er den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre. Motivasjonen for å overvåke er oftest læring, påvirkning, utvikling eller kontroll. Det eksisterer forskjellig type utstyr, metoder og systemer for overvåking i næringsbygg og vi i Roxel kan hjelpe deg med å finne den beste løsningen for din bedrift.

Brann- og slukkeanlegg

Brannvern er virksomhet som dels skal hindre at brann oppstår – og om dette ikke lykkes, skal søke å begrense skade på liv og eiendom best mulig. Eiere og brukere har det endelige ansvar for brannvernet slik at brannsikkerheten er tilfredsstillende ihht. gjeldende lover og forskrifter.


Ønsker du mer informasjon om våre produkter og løsninger?

Ta kontakt ved å bruke kontaktskjemaet, eller ta direktekontakt med Roxel Building Technologies AS:

Gaute Bergeland
Daglig Leder
Mobile : (+47) 916 28 650
E-post: gaute.bergeland@roxel.no

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding