Roxel tilbyr en rekke løsninger og tjenester for bolig og leiligheter

Vi tilbyr og utfører totalleveranser og enkeltleveranser innen alle tekniske fag til Bolig og Leilighets prosjekter. Vår fokus er kvalitet og gjennomføringsevne som resulterer i høy kundetilfredshet.

Våre referanser strekker seg fra eneboliger til større leilighetsprosjekter.

 


Våre løsninger:

Prosjektering

Roxel utfører alle typer prosjekteringstjenester for elektro & automasjon og kan ta et prosjekt fra konsept-engineering hele veien gjennom til anskaffelse, konstruksjon, installasjon, igangkjøring og drift. Resultatet er en komplett nøkkelferdig installasjonsløsning for din bolig.

Vi har lang erfaring i bransjen og kan tilby å være en rådgivende og utførende part for denne type prosjekter.

Energiøkonomisering

De aller fleste industribygg kan redusere sitt forbruk med mellom 20% og 35% med begrensede investeringer.

Roxel arbeider med å finne de beste løsningene med tanke på energibesparende tiltak.
Vi bistår med rådgivning, prosjektering og leveranse av små og større systemer med tanke på ENØK.

De mest utslagsgivende energikostnadene er vanligvis oppvarming av rom. For å kunne redusere energikostnadene er derfor planlegging, prosjektering og tidsstyring av energiforbruk viktig.

Krav og spesifikasjoner fra myndigheter og offentlige instanser er under stadig utvikling innen miljø og energibesparende tiltak. Det kan derfor være fornuftig å rådføre seg med profesjonelle aktører i en tidlig fase av prosjektet.

Boligkontroll

Bor du i ett hjem hvor det elektriske anlegget er i forskriftsmessig og forsvarlig stand?

Hvert år skjer det en hel rekke unødvendige ulykker fordi det elektriske anlegget har feil og mangler.
Man anslår at 40 % av alle branner i Norge starter gjennom feil i elektriske installasjoner.

Vi utfører hvert år en rekke el. kontroller for både private husholdninger og bedrifter.
Når vi har gjennomført en kontroll får du en fullstendig tilstandsrapport på ditt elektriske anlegg.

Vi anbefaler at du får sjekket ditt anlegg dersom du er usikker på om det er i orden.
En boligkontroll koster ikke mye – mens feil og mangler fort kan bli en farlig og kostbar affære.

SmartHus-løsninger

Sammenlignet med tradisjonelle boliginstallasjoner er intelligente SmartHus systemer overlegne ettersom en realiserer automatisert samhandling mellom de enkelte delsystemene i boligen.

Våre intelligente styresystem for boliger omfatter energistyring, klimastyring, persiennestyring, lys, varme, ventilasjon, sikkerhet og overvåking. Alle systemene er basert på de veletablerte EIB/KNX-standardene.

Varmestyring

De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming og likevel beholde eller øke komforten. Tar du kontroll over varmen, tar du kontroll over strømforbruket.

Med et automatisert system kan du regulere eller skru varmen av og på etter behov i stedet for å varme opp hele boligen hele døgnet. Slike systemer kan også ta hensyn til endringer i utetemperaturen.

Det finnes enkle systemer som kun styrer ovner og mer avanserte systemer som styrer varme, lys, ventilasjon, alarmer/varsling og solavskjerming, mm. Varmestyringsanlegg gjør at alt tilknyttet utstyr kan samhandle optimalt for å møte dine behov med lavest mulig energibruk.

Lysstyring

Et optimalt lysstyringssystem kan gi opptil 40% energibesparing dersom det benyttes elektronisk reaktor. Bevegelsesdetektorer og dagslysstyringer vil kunne gi ytterligere besparelser. Energisparingen er tilnærmet proporsjonal med lysnivået ved lysdemping av lysrør. Det er bla. disse faktaene som utnyttes i et moderne lysstyringssystem for boliger i dag.


Ønsker du mer informasjon om våre produkter og løsninger?

Ta kontakt ved å bruke kontaktskjemaet, eller ta direktekontakt med Roxel Building Technologies AS:

Gaute Bergeland
Daglig Leder
Mobile : (+47) 916 28 650
E-post: gaute.bergeland@roxel.no

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding