Landbasert

Virksomhetsområde Roxel Land er en teknisk totalentreprenør og servicebedrift innenfor fagene rør, ventilasjon, automasjon og elektro. Virksomheten er representert med selskapene :

Roxel Elektro
Roxel Automasjon
Roxel Klima
Roxel VVS

Vi arbeider både med oppdrag på enkeltfag og total tekniske oppdrag. Vårt team er sammensatt av medarbeidere med lang erfaring og stor kompetanse innenfor det enkelte fag og i prosjekter med tverrfaglighet.

Våre primære markedsområder er Næringsbygg, Bolig/Leiligheter, Rehabilitering og service. Vi skal være en foretrukken leverandør av våre tjenester og setter høye krav til kvalitet og gjennomføringsevne.

Næringsbygg

Vi tilbyr og utfører totalleveranser og enkeltleveranser innen alle tekniske fag til næringsbygg og offentlige bygg. Våre medarbeidere har lang erfaring og innehar stor kompetanse på prosjekter innenfor dette markedsområde. Vår fokus er kvalitet og gjennomføringsevne som resulterer i høy kundetilfredshet.

Kundetilfredshet er vårt viktigste mål

Bolig / Leiligheter

Vi tilbyr og utfører totalleveranser og enkeltleveranser innen alle tekniske fag til Bolig og Leilighets prosjekter. Vår fokus er kvalitet og gjennomføringsevne som resulterer i høy kundetilfredshet.
Våre referanser strekker seg fra eneboliger til større leilighetsprosjekter.

Service

Vi tilbyr og utfører service innefor alle våre fagområder, Elektro, Rør, Ventilasjon, Kjøling og Driftsstyring( SD). Vi har en samhandling mellom våre fagområder og tilbyr derfor et kontaktpunkt for alle fag.
Vår fokus er kvalitet og gjennomføringsevne som resulterer i høy kundetilfredshet. Våre referanser er alt fra enkeltoppdrag på boligmarkedet til rammeavtaler med store eiendomsbesittere.

Rehabilitering

Vi tilbyr og utfører rehabiliteringsoppdrag innefor alle våre fagområder, Elektro, Rør, Ventilasjon, Kjøling og Driftsstyring( SD).
Vi har en samhandling mellom våre fagområder og tilbyr derfor et kontaktpunkt for alle fag.  Fokus på energioptimalisering er et viktig område for oss og vår kunder i slike prosjekter. Her har vi erfaring og kompetanse som vi naturlig tilbyr våre kunder. En felles målsetning er å forenkle vedlikehold og redusere energiforbruk.

Industri

Info er uder utarbeidelse