Horda- og Kviturtunnelene

Hordatunnelen
Kviturtunnelen

Disse to tunnelene skal brannsikres og bergoverflater skal renskes og sikres. Roxel Infra skal levere ny belysning i heng, samt temporær belysning mens oppgraderingene pågår. Hordatunnelen skal også inkludere ny styring for kolonneskilter.

Kunde:  BS Graveservice