Fv. 37 Tinnsjøtunnelene

Tunnelene på Tinnsjøvegen skal bli tryggere, derfor blir portalene i den sydlige enden på begge tunnelene forlenget med tjue meter for å beskytte mot snø og is som faller ned. Arbeidet pågår sommeren 2020 og Roxel Infra skal installere ny belysning og ventilasjon.

Kunde:  Sønstegård