E69 Skarvbergtunnelen

E69 skal bygges om for å fjerne et rasfarlig parti på vegen til Nordkapp og få en ny tunnel som tilfredsstiller dagens krav. Prosjektet omfatter en strekning på 6800 meter.

Prosjektet består av ny tunnel med tilhørende vei på hver side av denne. Tunnelens lengde er på 3470 meter og Roxel Infra skal levere alt av elektrisk utstyr i tunnel og teknisk bygg inkludert 24 vifter.

På hver side av tunnelen skal det bygges nye veier som tilpasses eksisterende E69. På sørsiden av tunnelen ca. 500 meter med ny vei og på nordsiden ca. 2820 meter med ny vei. Rundt 1200 meter av denne bygges i uberørt terreng i Skarvbergdalen, her skal Roxel Infra levere og installere gatelys og skilt.

Roxel sitt installasjonsarbeid starter opp etter planen i september 2020 og skal være ferdig juli 2021 med testing til september 2021.

Kunde: Skanska