E39 Auglendshøyden

Auglendstunnelen ligger på E39 like sør for Stavanger. Her bygges sykkelstamveien som inkluderer en ny sykkeltunnel som i perioder skal benyttes under rehabilitering av de to hovedtunnelene. Den 380 meter lange sykkeltunnelen vil gå parallelt med Auglendstunnelen i Stavanger, og rehabilitering av det sørgående løpet i Auglendstunnelen er inkludert i sykkeltunnelprosjektet. Roxel Infra er tildelt oppdraget med elektroarbeid i sørgående løp samt temporær belysning i sykkeltunnelen.

Kunde:  Statens Vegvesen