E134 Haukeli-Vågslid-Svandalsflona Tunneloppgradering

Haukelitunnelen, Vågslidtunnelen og Svandalsflona skredoverbygg skal totalrenoveres. Roxel Infra har fått oppdraget fra Bertelsen & Garpestad med å levere alt elektroteknisk utstyr i tunnelene som totalt har en lengde på nær 8 km. Alt av elektrisk utstyr skal erstattes og nye vifter skal installeres i Haukelitunnelen. Det skal bygges nye tekniske rom og et venterom for kolonnekjøring om vinteren i begge ender av Haukelitunnelen samt en rømningsvei midtveis. Arbeidet skal i hovedsak pågå i perioden juni-oktober 2020, 21 og 22

Kunde: Bertelsen & Garpestad

Vågslidtunnelen

Arbeidene i Vågslitunnelen skal etter planen foregå i 2020 og 2021. Vågslidtunnelen er 1,6 km lang.

• Bygge nye tekniske bygg
• Bygge ny renseløsning for vaskevann
• Oppgradere eksisterende rømningsveier og venterom
• Forbedre brannsikringen
• Reparere skadet betong
• Skifte ut hele det elektriske anlegget

Haukelitunnelen

Arbeidene i Haukelitunnelen skal etter planen foregå alle tre somre fra 2020 til og med 2022. Haukelitunnelen er 5,7 km lang.

• Bygge nye tekniske bygg
• Bygge ny renseløsning for vaskevann
• Oppgradere eksisterende rømningsveier og venterom
• Forbedre brannsikringen
• Reparere skadet betong
• Skifte ut hele det elektriske anlegget

Svandalsflona

Dette er et 500 meter langt rasoverbygg. Arbeidene vil bli tilpasset de øvrige arbeidene, men primærarbeidene er planlagt i 2021. Her skal det:

• Installeres ny sikkerhetsutrustning
• Repareres skadet betong
• Skiftes ut elektrisk anlegg
• Bygges nytt teknisk bygg