ROX-BOX

ROX-BOX™ er en bærekraftig løsning på tekniske infrastruktursystemer. Den produseres i kontrollerte omgivelser, og transporteres ferdig ut til anleggsplassen.