Fv. 6312 Berfjorden

Prosjekt Berfjorden er et skredsikringsprosjekt som går fra Måvika til Ramsvika i Roan kommune.

Prosjektet består av 1,1 km vei i dagsone og to tunneler. Måviktunnelen (920m) og Berfjordtunnelen (670m) består av to tekniske bygg i tunnel og en radiohytte i dagsonen. Ca. 380 kjøretøy passerer strekningen hvert døgn.

Roxel Infra er godt i gang med arbeid i tekniske bygg i begge tunneler og har startet med kabeltrekking samt lysmontasje i Berfjordtunnelen.

Tunnelen åpnes for trafikk i oktober 2020.

Kunde: Implenia