ROX-BOX

ROX-BOX™ er en bærekraftig løsning på tekniske infrastruktursystemer. Den produseres i kontrollerte omgivelser, og transporteres ferdig ut til anleggsplassen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *