Roxel Infra & SICE er blitt tildelt et nytt stort prosjekt

Roxel Infra & SICE er blitt tildelt et nytt stort prosjekt. Prosjektet omfatter design-, installasjon og implementering av elektromekaniske og sikkerhetssystemer på E6 mellom Ranheim og Værnes.

Etter Roxel Infra’s suksess med to store prosjekter:

Verdens dypeste og lengste undersjøiske veg tunnel (RYFAST i Rogaland), ferdig 2019 og verdens nest dypeste veg tunnel (Eysturoyartunnilin på Færøyene), ferdig 2021, ble Roxel Infra og SICE tildelt kontrakten av ACCIONA med design og bygging av elektromekaniske og sikkerhetssystemer på en 23-km lang strekning av E6, som strekker seg fra Ranheim til Værnes (Trondheim). Denne veien inkluderer 3 doble tunneler på henholdsvis 1,7 km, 1,8 km og 3,9 km, totalt 15 km med tunneler.

SICE er et av verdens ledende firmaer innen systemintegrasjon og intelligent trafikk systemer. SICE etablerte seg i Norden for tre år siden, og har allerede blitt tildelt fire kontrakter i Sverige.

Prosjektet skal gjennomføres som ett samarbeidsprosjekt (Joint Venture-JV) mellom Roxel Infra og spanske SICE. Roxel Infra og SICE har vært engasjert i tidligfasen, og etter mer enn to års arbeid med forprosjektering, planer for bygging, utvikling og optimalisering fikk vi signert avtalen med spanske ACCIONA I sommer.

ACCIONA satser på samferdsel og infrastruktur i Norge, som følge av det er planlagt en rekke store og komplekse infrastrukturprosjekter i Norge i årene som kommer.

Prosjektets omfang omfatter blant annet prosjektering, planlegging, installasjonsarbeider testing og idriftsettelse av alle tekniske systemer som kontroll- og kommunikasjonsnettverk, radiokommunikasjon, overvåkningskameraer, værstasjoner, strømforsyning, belysning, ventilasjon og trafikksystemer. Oppstart av arbeidene er i august 2021 og varer i mer enn fire år, da igangkjøring og åpning til trafikk for den siste av tunnelene er planlagt i siste kvartal 2025.

Dette prosjektet gir en forutsigbar ordre reserve flere år fremover av store prosjekter over 200 MNOK etter Ryfast og Færøyene. Det blir spennende å jobbe i ett JV med SICE, som er ett spennende selskap med mange prosjekter i Norden, sier daglig leder Sigve Sandvik, hvor Roxel Infra håper å kunne bidra med vår kompetanse både i administrasjon, prosjekteringen og selve installasjonen av det tekniske utstyret.