Pressemelding

Roxel Infra AS har fått ny solid eier

Roxel Infra AS – som siden oppstarten i 2016 har vært et friskt, lokalt, innslag mot elektroentrepriser i offentlig samferdsel og infrastruktur, er overtatt av Inro fra boet etter det tidligere morselskapet Roxel. Bak Inro står investorene Arne Incoronato og Rolf Smedvig Hodne. Roxel Infra har nå styrket mulighetene for fortsatt satsing innenfor totaltekniske leveranser og elektroentrepriser mot tunnel og annen infrastruktur, særlig innenfor offentlig samferdsel.

Selskapet, som tidlig i 2020 ferdigstilte den treårige elektroentreprisen på Ryfast-tunnelen i Stavanger med gode resultater, har siden ekspandert ordreboken til nå å ha prosjekter over hele landet. I tillegg har selskapet prosjekter på Færøyene, hvor det for tiden også har eget driftskontor. Selskapet har per september en ordrebok på 230 MNOK, og ser stor etterspørsel for nytt arbeid både i nye infrastrukturprosjekter og vedlikeholdsetterslep i samferdselssektoren.

«Vi ser stort potensiale i å foredle denne forretningsmodellen, men det er først og fremst folkene som betyr noe. Gode prosjektledere og anleggspersonell – sammen med en faglig sterk organisasjon på
kontorene på Forus, er grunnen til at vi velger å investere i selskapet. I tillegg håper vi å tilføre nye tanker og ideer som kan komplementere dagens satsning», forklarer Arne Incoronato.

«Det er godt å se at vi nå har en avtale på plass som jeg er sikker på at er til det beste for alle. Jeg har hatt en tett dialog med de ansatte underveis, som hele tiden har vært trygge på at det skulle komme kjøpere på banen som ville se verdien i de ansattes kompetanse og gjennomføringsevne. Eierskiftet gir selskapet nye krefter og friske penger til videre utvikling. Jeg gleder meg til fortsettelsen.», forklarer styreleder Sigve Sandvik.

Sandvik går nå inn som arbeidende styreleder for å jobbe enda tettere med dagens ledelse.

«Den nye eieren har opptrådt svært profesjonelt, og har jobbet effektivt for å bli godt kjent med selskapet og modellen på veldig kort tid. De har også opptrådt svært ryddig i prosessen med å kjøpe selskapet fra boet. Som arbeidende styreformann var det viktig for meg å få på plass noen som skjønner businessen, trygger arbeidsplassene, ser det store potensiale i våre ansatte og som er fremoverlente og solide. Vi kan nå møte markedet som et solid og selvstendig selskap, uavhengig av situasjonen i de øvrige
selskapene i Roxel konsernet. Med Inro som ny eier ser daglig leder Jan Forsell, øvrige ansatte og jeg frem til å fortsette samarbeidet med gode kunder og leverandører.», avslutter Sandvik.

I kjølevannet av oppkjøpet etableres det ett IT selskap, Sirkel IT, som tar over alle IT og service tjenester på bygget.

Med vennlig hilsen,

Styret i Roxel Infra
v / styrets leder, Sigve Sandvik